21-11-2017

Sinterklaas 4 december 2017
Nieuwspagina...

20-11-2017

staking 12 december 2017 ??????
Nieuwspagina...

09-11-2017

Parkeren bij school
Nieuwspagina...

12-10-2017

Fijne Herfstvakantie!
Nieuwspagina...
arrow  Sinterklaas 4 december 2017
arrow  staking 12 december 2017 ??????
arrow  Parkeren bij school
arrow  Fijne Herfstvakantie!
arrow  Stakingsfoto 5 oktober 2017
arrow  Korfbal
arrow  Staking donderdag: school dicht!
arrow  Judoclinic
arrow  Schoolzwemmen start NA herfstvakantie
arrow  Staking 5 oktober 2017
arrow  Schoolreis groep 1 en 2
arrow  Opening speelplaats
arrow  Schoolreis groepen 3 t/m 8
arrow  Ouderportaal als app
 
Sinterklaas 4 december 2017   22-11-2017

Beste ouders en verzorgers,

 

Het duurt nog maar anderhalve week. Op 4 december vieren we samen het sinterklaasfeest op school.

Deze maandag hebben de kinderen alleen 's ochtends school. De viering ziet er als volgt uit:

 

08.20 uur

Vanaf 08.20 uur zijn alle kinderen en ouders welkom op het grote plein. Samen zullen we de sint en zijn pieten opwachten.

Als het regent: dan kunnen de kinderen naar hun eigen groep gaan. Samen met de juf of meester gaan de kinderen dan om 08.30 uur naar de hal. Gezien de beperkte ruimte kunnen ouders dan niet aansluiten in de hal. We wachten met alleen de kinderen de sint en zijn pieten op in de hal.

08.45 uur

De kinderen komen de school in en gaan met de eigen juf of meester de jas ophangen. We vragen jullie als ouders om niet mee naar binnen te komen, gezien de grote drukte. De juf of meester loopt met de kinderen naar de eigen klas. Daarna nemen alle kinderen plaats in de hal.

08.50 uur

De groepen 1 t/m 5 komen om beurten bij sint en zijn pieten op het podium. De juf of meester heeft een liedje, versje of dansje ingestudeerd. Dit zullen ze aan sint laten zien of horen. De sint heeft natuurlijk ook iets te vertellen over de klas!

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn wel aanwezig in de hal. Velen hebben een broertje of zusje en willen natuurlijk graag meegenieten van de optredens.

09.30 uur

Alle kinderen hebben pauze. De meesters en juffen hebben om beurten toezicht buiten. 

10.00 uur

Het programma wordt nu gesplitst. 

Groep 1 t/m 5:

Zij krijgen een bezoekje van de sint in de klas. De sint neemt de tijd voor de kinderen in de eigen groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de pieten dan ook een cadeautje.

Groep 5 t/m 8:

Naast een bezoekje van de sint starten de kinderen van groep 5 dit jaar voor het eerst met lootjes trekken. Geen cadeautje meer van sint en zijn pieten, maar iets kopen voor een klasgenootje. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen samen beginnen met het voorlezen van de gemaakte gedichtjes en het uitpakken van de cadeautjes. Vandaag hebben de kinderen €5,- gekregen, als de ouderbijdrage was betaald. Van dit geld kopen ze een cadeautje. We vragen de kinderen om te proberen ook echt ongeveer €5,- uit te geven. Hiervan wordt geen snoep gekocht, ze krijgen op school iets lekkers. De gedichtjes worden voorgelezen. Ze krijgen deze week en volgende week hulp in de klas bij het maken van de gedichten.

Een surprise knutselen is niet nodig. Om teleurstellingen te voorkomen zijn we uitgegaan van alleen een cadeautje en een gedicht en dit werkt prima!

11.45 uur

Als er in alle klassen is opgeruimd, gaan we samen om 11.45 uur naar het plein. We zwaaien sint en zijn pieten uit. Ouders, opa's, oma's...jullie zijn van harte welkom op het plein.

 

Jullie kunnen dan genieten van een heerlijke middag en een dagje vrij op 5 december.

Wij maken er samen weer een mooi feest van.

 

Veel Sint-en-Pieten-groetjes!

 
Top

 
staking 12 december 2017 ??????   21-11-2017
Mogelijke staking op 12 december

20 november 2017
 
Beste ouders / verzorgers,
 
Wellicht heeft u via de media gehoord dat er waarschijnlijk weer acties komen in het primair onderwijs. Tijdens de onderwijsstaking op 5 oktober 2017 zijn verschillende beloftes gedaan door het nieuwe kabinet richting het onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Daarom is het plan om op 12 december weer te gaan staken voor een hoger salaris en een verlaging van de werkdruk. De schoolbesturen in Zuid-Limburg ondersteunen deze staking. In deze brief geven wij u meer informatie.
 
PO-front eist 1,4 miljard van het kabinet
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister voor Onderwijs, Arie Slob. Zij hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag of het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. Zie voor meer info: www.pofront.nl
 
Toekomst van uw kind
Wij zien de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar we begrijpen ook dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. De gezamenlijke besturen in Zuid-Limburg steunen daarom deze stakingsactie van het personeel. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.
 
Wat betekent dit voor uw school?
We gaan op korte termijn bekijken of het personeel op uw school meedoet aan de eventuele staking op 12 december. Op basis daarvan blijft de school op 12 december open of gaat de school dicht.
Zodra duidelijk is of de staking doorgaat, ontvangt u daarover een bericht.
We adviseren u om nu al maatregelen te nemen voor de opvang van uw kind(eren) op 12 december. Dan heeft u een oplossing als het schoolpersoneel gaat staken.
 
We houden u de komende tijd op de hoogte.
 
 
Top

 
Parkeren bij school   10-11-2017
Wijkagent waarschuwt voor onveiligheid rond school:
“Kinderen zien niet of er verkeer aankomt”

 
De onveiligheid rond basisschool De Vlieger neemt toe. Steeds meer ouders halen of brengen hun kinderen met de auto. Omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is, parkeren ouders hun auto op de stoep, op hoeken van straten en voor in- en uitritten.
 
Dit levert naast ongemakken voor o.a. hulpdiensten die er bij dringende noodzaak niet door kunnen, ook  irritaties bij buurtbewoners op.  Tevens ontstaan er verkeersonveilige situaties voor kinderen die op de fiets of lopend van en naar school gaan. Zij moeten vaak de straat oversteken tussen de her en der geparkeerde auto’s en zien hierdoor niet meer of er verkeer nadert.
 
Denk als ouder daarom niet alleen aan de veiligheid van uw kind, maar ook aan de veiligheid van anderen. Parkeer altijd op een parkeerplaats, desnoods iets verder van school vandaan. En woont u niet te ver weg, breng uw kind dan liever lopend of op de fiets naar school.
 
De komende tijd zal de politie, in samenwerking met de Bijzondere Opsporings Ambtenaren van de gemeente, extra toezicht uitoefenen en indien nodig verbaliserend optreden tegen foutparkeerders.
 
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Vul op www.politie.nl (mijn Buurt) uw postcode in, automatisch verschijnt dan mijn naam en foto.
 
De wijkagent,
 
Jos Larue.
 
 
Top

 
Fijne Herfstvakantie!   13-10-2017
 
 
Top

 
Stakingsfoto 5 oktober 2017   09-10-2017
Een foto van de 60.000 leerkrachten, onderwijsondersteuners en directeuren tijdens de staking van 5 oktober in het Zuiderpark Den Haag. Een ongelooflijke opkomst!!
De nood is hoog in basisonderwijsland, niet alleen met betrekking tot de salarissen maar vooral ook de grote klassen, de opvang van allerlei leerlingen die niet meer of veel minder naar het speciaal basisonderwijs kunnen, de veel te lage budgetten voor bijvoorbeeld het poetsen op school etc.
Daarvoor was deze actie en mogelijke vervolgacties!
Dank u wel voor uw steun!!
 
Top

 
Korfbal   04-10-2017

Succesvol korfbaltoernooi

Afgelopen woensdag vond alweer het 44e korfbaltoernooi plaats. Dit jaar hebben 5 (!!) teams van Basisschool De vlieger deelgenomen. We willen graag een compliment geven aan alle teams voor dit mooie en succesvolle toernooi.

Top

 
Staking donderdag: school dicht!   03-10-2017
Ook Movare steunt de actie van aanstaande donderdag, zie de banner aan de gevel van het Movare-bureau.
Donderdag aanstaande is de school dus dicht! Er is geen opvang van leerlingen!
Dank jullie wel voor jullie Steun voor goed onderwijs en een reëel salaris voor leerkrachten!
 
Top

 
Judoclinic   29-09-2017
Onze leerlingen kregen gisteren een mooie judo-clinic van judo-vereniging Nuth. Hier een kleine impressie van de clinic van groep 3.
 
Top

 
Schoolzwemmen start NA herfstvakantie   28-09-2017

Start Schoolzwemmen NA herfstvakantie 28-9-2017 

 

Dag allemaal,

 

vanochtend kreeg ik een mail dat het schoolzwemmen pas NA de herfstvakantie van start gaat.
Elke ouder die zijn zoon of dochter heeft aangemeld voor het schoolzwemmen, krijgt hierover een persoonlijke mail van de organisatie.

Morgen is dus geen schoolzwemmen.

Hartelijke groet,

 

May Smeets

 
Top

 
Staking 5 oktober 2017   27-09-2017

Stakingsactie leerkrachten op 5 oktober 2017

Datum:    12 september 2017
Kenmerk: CvB/PO-1718011
Betreft:    stakingsactie leerkrachten 5-10-2017

Beste ouders / verzorgers,

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat leerkrachten in het basisonderwijs op 5 oktober a.s. gaan staken. Onderwijsstichting MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg. Onderwijsstichting MOVARE vindt ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken.

Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.

Wat betekent de dag staking?

  • Alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor álle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
  • Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om naar Den Haag te reizen om daar de staking te ondersteunen. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op. De school is gesloten.
  • De Onderwijsinspectie controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Deze dag staking zal niet tot problemen leiden.

We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris voor onze leerkrachten!

Mocht u vragen hebben over de staking, dan kunt u terecht bij ondergetekende.

Namens het team van basisschool Meander
en mede namens het College van Bestuur
van Onderwijsstichting MOVARE,

May Smeets
directeur

 
Top

 
Schoolreis groep 1 en 2   27-09-2017

De schoolreis van onze groepen 1 en 2 verliep door het natte weer 's ochtends iets anders dan gepland. De speeltuin moest helaas worden afgezegd maar het mocht de pret niet drukken.
'Morgens was een optreden van Pip en Jip, gesponsord door onze Oudervereniging, en werd er samen gedanst en geschminkt.
's Middag een alternatief programma met veel activiteiten in de hal en de gymzaal. Onze leerlingen van de groepen een en twee hebben een prachtige dag gehad!
Dank je wel Oudervereniging voor Pip en Jip.
 
Top

 
Opening speelplaats   20-09-2017

Nadat onze leerling enquêtes hebben afgenomen, onderzoek hebben gedaan en plattegronden hebben getekend is deze week eindelijk begonnen aan het "pimpen" van ons schoolplein.

Volgende week donderdagochtend 28 september willen wij graag met z'n allen het Schoolplein om 9.00 uur officieel openen. Hierbij zijn ook ouders en buurtbewoners van harte uitgenodigd.

Komen jullie ook? Van Harte Welkom!

 
Top

 
Schoolreis groepen 3 t/m 8   15-09-2017

15 september: schoolreis groepen 3 t/m 8 naar Toverland.
Na een verschrikkelijke plensbui omstreeks 8 uur 's morgens kregen we gelukkig vanaf 11.00 uur droog en prima weer in Toverland.
Het werd voor onze leerlingen een prima dag en omstreeks 18.30 uur waren we allemaal terug bij school. Douchen en naar bed :) 
 
Top

 
Ouderportaal als app   16-12-2016

Ouderportaal als app

Ouderportaal ParnasSys op uw telefoon
Met het portaal heeft u de gegevens van uw kind(eren) en de NAW-gegevens binnen handbereik. Dan is het best handig als je deze gegevens ook digitaal beschikbaar hebt. Hoewel het ouderportaal van ParnasSys geen app heeft, is het wel mogelijk om dit eenvoudig na te bootsen en te allen tijde toegang te krijgen tot het portaal via uw mobiele apparaat. Hierna volgt een uitleg:
 
Voor iPhone en iPad: 
1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
2.     Klik in Safari op de deelknop onderaan.
3.     Klik dan op Voeg toe aan beginscherm of Add to homescreen.
4.     Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.
Voor Android telefoons en tablets:
1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
2.     Klik in de webbrowser op de deelknop.
3.     Klik dan op Sneltoets toevoegen of Add shortcut to home.
4.     Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.
 
Voor Windows telefoons en tablets:
1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
2.     In Internet Explorer klikken op de delen optie (drie puntjes recht onderin).
3.     Kies Aan startscherm vastmaken of Pin to start.
4.     Het ouderportaal staat nu als 'live tile' op je startscherm.

Mochten jullie vragen over het ouderportaal hebben. Jullie mogen altijd mailen naar sven.vanderlinden@movare.nl


Vriendelijke groeten,
Sven van der Linden

 
Top

 
top