/ Waar staan we voor?

Onze school

Missie

De missie van basisschool de Vlieger luidt als volgt:

We willen elk kind een veilige plek bieden waar het kan leren en gezien én erkend wordt. Vanuit deze missie willen wij de kwaliteiten van elk kind, in dialoog en samenwerking met jou als ouder, zo goed mogelijk ontplooien op onze school.

Visie

Het kind, de leerkracht en de maatschappij ontwikkelen zich steeds en zijn met elkaar verbonden. Vanuit dat uitgangspunt zoeken wij de verbinding. De verbinding naar kind, ouders, wijk en de maatschappij met haar ontwikkelingen. Vanuit verbinding ontstaat gezamenlijkheid en dat is voor ons een groot goed, de mens krijgt betekenis in de relatie tot de ander.

In de verbinding zit ook een historisch besef. Wij kunnen vandaag voortbouwen op basis die door anderen is gemaakt. Verbinding zorgt ervoor dat wij kunnen groeien en leren. Dagelijks zorgen wij zo goed mogelijk voor jouw kind(eren) met als uitgangspunt samen met én van elkaar te leren. Wij zien ouders dan ook als onze partners. We gaan samen aan de slag om te leren en ontwikkelen.

Zo creëren wij op De Vlieger een sfeer van vertrouwen en rust. Een sfeer waar een goede ontwikkeling wordt gerealiseerd en waar plezier en verdriet met elkaar gedeeld wordt.

Onze visie op onderwijs

Wij bieden op De vlieger gedegen onderwijs aan elke leerling in een gestructureerde omgeving zodat de leerling elke kwaliteit zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Op De Vlieger staat het leren centraal. De focus ligt op de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Daarnaast vinden wij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en techniek belangrijk. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en zetten in op het volledig benutten van het leerpotentieel. Ook besteden we aandacht aan de creatieve en muzikale ontwikkeling met vakken zoals handvaardigheid, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding.

Daarnaast is ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij richten we ons vooral op leren samenwerken, leren delen, je mag er zijn, je mag gezien worden en respect hebben voor elkaar en elkaars eigendom.

Wil je jouw kind aanmelden bij
Basisschool De Vlieger?

Dat vinden wij natuurlijk heel leuk!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details